MAISEMOINTIHAKKUUT

Teemme maisemointihakkuun, kun metsänomistajan päätavoitteita ovat esim. miellyttävä maisema, suojavaikutuksen ylläpitäminen tai kulutuskestävyyden säilyttäminen.
Yleisimpiä maisemointihakkuukohteita ovat kuntien, kaupunkien ja suuryritysten omistamat metsäalueet, jotka sijaitsevat taajama-alueilla. Omistaja saa metsästään siistin ja luonnon monimuotoisuus huomioidaan.