Puh. 050 373 6156


METSÄNHOITOPALVELUT

Metsurimme hakkaavat harvennukset, ylispuiden poistot ja päätehakkuut. Lisäksi suoritamme istutustöitä, ennakkoraivausta, varhaisperkausta, taimikonhoitoa sekä nuoren metsän kunnostusta.