JOHTOKATUJEN RAIVAUS

Johtokatujen raivauksen tarkoituksena on taata turvallinen ja varma sähkönjakelu.

Toimittaessa suurjännitelinjoilla (20 - 400kV) poistamme puut, jotka ovat kasvaneet liian lähelle linjoja. Raivaamme pohjan vesakon sekä kaadamme vaarallisen pitkät ja huonokuntoiset reunapuut.
Puustoa raivatessa huomioidaan kuitenkin aina ympäröivä luonto ja pyritään siihen, että pakolliset huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän.

Toimittaessa pienjännitelinjoilla karsimme lähinnä oksat, jotka ovat vaarallisen lähellä sähköjohtoa. Työskentely tapahtuu pääasiassa oksasahoilla.